SPUKC SPUKC

Novica

Zaposleni ostali brez svojega predstavnika v Svetu zavoda UKC Ljubljana

Zaradi »zamude« pri razpisu nadomestnih volitev za člana sveta UKC Ljubljana - predstavnika zaposlenih, imamo v naši največji zdravstveni ustanovi v državi situacijo, ko del zaposlenih nima svojega predstavnika v svetu zavoda, kar je v nasprotju tako s Statutom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana kot tudi z Zakonom o zavodih. V Sindikatu zdravstva Slovenije SPUKC zato javno sprašujemo ministrico za zdravje dr. Milojko Kolar Celarc in predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki sta do sedaj odigrala eno vidnejših vlog pri izbiri novega direktorja: Komu ustreza nezakonit položaj, ki dejansko bodisi onemogoča legitimno izbiro novega generalnega direktorja UKC Ljubljana bodisi očitno zavlačuje postopke izbire slednjega?
 
Nenavadna odpoved 31. seje Sveta UKC Ljubljana in sklic korespondenčne seje naslednji dan
 
Da se v vodstvu naše največje zdravstvene organizacije v Sloveniji dogaja nekaj nenavadnega, smo slutili že v četrtek 14.1.2016, ko se je zgodil presedan brez primere, saj so s strani vodstva UKC Ljubljana medijem že nekaj ur pred začetkom seje Sveta UKC Ljubljana sporočili, da bo seja zaradi nesklepčnosti odpadla. Nenavadno pri tej objavi je to, da sklepčnosti niso ugotavljali na seji sami, kot to predvideva Poslovnik o delu sveta UKC Ljubljana, ampak so javnosti že vnaprej posredovali podatek, da seja odpade, ker bo nesklepčna. Poslovnik namreč v svojem 7. členu jasno opredeljuje, da se sklepčnost na sejah ugotavlja neposredno na seji sami:
 
Poslovnik o delu sveta UKC Ljubljana:
7. člen
Število prisotnih članov na seji sveta se ugotavlja z vpisom članov v listo prisotnih. Predsednik na začetku seje ugotovi, ali je podana sklepčnost. Svet sklepa, če je na seji navzoča večina članov.
Po ugotovitvi sklepčnosti seje, člani obravnavajo predlog dnevnega reda.
 
Nadalje je bilo s strani UKC Ljubljana sporočeno, da bo seja potekala naslednji dan kot korespondenčna seja, ki pa je v poslovniku opredeljena kot nujna seja ter ima kot taka svoje omejitve:
 
Poslovnik o delu sveta UKC Ljubljana:
5. člen
V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitev v krajšem času, kot pa je mogoče sklicati sejo sveta in za odločanje ni potrebna razprava, lahko predsednik izvede korespondenčno sejo.
Predsednik izvede korespondenčno sejo tako, da po telefonu ali pisno dobi odgovor članov sveta. Vprašanje za korespondenčno sejo mora biti zato postavljeno tako, da je mogoče nanj odgovoriti z »DA« ali »NE« oziroma »ZA« ali »PROTI«. Sklep korespondenčne seje je sprejet, kadar »ZA«  predlagani svet na naslednji seji, na kateri predsednik utemelji vzroke za izvedbo korespondenčne seje.
 
Prenehanje funkcije predstavnika zaposlenih v Svetu UKC in razpis za generalnega direktorja
 
Glede na to, da so bile na 32. seji Sveta UKC Ljubljana med drugim tudi točke dnevnega reda:
 
  • razpis za generalnega direktorja UKC Ljubljana,
  • sprememba Pravilnika o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet UKC,
  • prenehanje funkcije članu sveta UKC in razpis nadomestnih volitev v III. Volilni enoti,
 
nas upravičeno, kot seveda tudi širšo javnost, zanimajo sprejeti sklepi petkove korespondenčne seje, sklepi o katerih v skladu s poslovnikom ni potekala razprava. Pričakujemo tudi odgovor na vprašanje, zakaj se je z razpisom nadomestnih volitev čakalo tako dolgo, da sedaj del zaposlenih (gre predvsem za predstavnike služb skupnega pomena za delovanje UKC kot so: kuharji, strežnice, vzdrževalci,..)  nima svojega predstavnika v Svetu UKC, saj je sedaj že bivšemu predstavniku zaposlenih, v skladu z 20. členom Statuta, funkcija člana  v Svetu UKC zaradi upokojitve prenehala v petek 15.1.2016, kar pa je predsednik Sveta UKC zagoto vedel že mnogo prej!
 
Statut Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana:
20. člen
Način volitev predstavnikov zaposlenih v Svet UKC določa pravilnik o volitvah, ki ga sprejme Svet UKC.
»Predstavniku zaposlenih v Svetu UKC preneha njegova funkcija pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen, v naslednjih primerih:
  • če umre,
  • če mu preneha delovno razmerje v zavodu UKC,
  • če je odpoklican,
  • če odstopi.
Ali gre pri nastali situaciji za nesposobnost posameznikov ali za naklepno dejanje lahko zgolj ugibamo, vsekakor pa gre za netransparentno in neodgovorno dejanje odgovornih. Glede na to, s kakšno lahkoto predsednik sklicuje korespondenčne seje, pa lahko zaposleni le čakamo na nova presenečenja do izvolitve predstavnika v Svetu UKC?


 


Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.Dovoli piškotke