SPUKC SPUKC

Novica

SPUKC s podporo projektu izobraževanja za zaposlene UKC Ljubljana za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc starejših od 45 let

UKC Ljubljana je konec leta 2016 pristopil k projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc do leta 2019. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, izboljšati kompetence odraslih, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, s tem povečati zaposljivost odraslih ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. UKC Ljubljana je podpisal pogodbena razmerja za izvajanje projekta z naslednjimi izobraževalnimi zavodi: Srednjo ekonomsko šolo Roška Ljubljana, Izobraževalnim zavodom Glotta Nova in CDI Universum. Na izobraževanja se lahko prijavijo zaposleni UKC Ljubljana, ki zadostijo pogojem, navedenim v projektu, torej starost nad 45 let (45+) ter ustrezna stopnja izobrazbe: pri Glotta Novi je pogoj IV. stopnja izobrazbe ali manj, medtem ko je za izobraževanja, ki jih izvaja Srednja ekonomska šola Roška, pogoj V. stopnja izobrazbe ali manj.

Vsak izmed izobraževalnih zavodov ponuja različne vsebine izobraževanj preko splošnega neformalnega izobraževanja odraslih. Izobraževanja potekajo v prostorih UKC Ljubljana kot interna izobraževanja za zaposlene v UKC Ljubljana. Prilagamo terminski plan za leto 2018. Prijave udeležencev na posamezne termine so možne preko HRM portala; več informacij pa lahko pridobite pri strokovni vodji vaše organizacijske enote, kjer ste zaposleni. Vljudno vabljeni k udeležbi na izobraževanjih.
Na voljo so naslednji programi:

CDI Universum
 
 1. DIGITALNO KOMPETETNTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA - osnove Excela (40 ur)
  • Cilji: pridobiti digitalne kompetence, tako da so zaposleni sposobni sami upravljati z računalnik in izdelati ter urediti preglednice za svoje poklicne in zasebne potrebe, pridobiti znanja in spretnosti za boljšo organiziranost in trajnejšo zaposlitev, pridobiti kompetence, ki zaposlenim pomagajo pri osebnem razvoju in delovanju v sodobni družbi.
  • Vsebine in izvedba: Vnos podatkov v Excel; Urejanje preglednic; Oblikovanje podatkov; Operacije z delovnimi listi; Druga orodja; Tiskanje preglednic; Grafikoni; Formule in funkcije.
 2. DIGITALNO KOMPETETNTNI ZAPOSLENI POSPEŠUJEJO INOVATIVNOST GOSPODARSTVA - napredni Excel (40 ur)
  • Cilji: pridobiti digitalne kompetence, tako da so zaposleni sposobni sami upravljati z računalnik in izdelati ter urediti preglednice za svoje poklicne in zasebne potrebe, pridobiti znanja in spretnosti za boljšo organiziranost in trajnejšo zaposlitev, pridobiti kompetence, ki zaposlenim pomagajo pri osebnem razvoju in delovanju v sodobni družbi.
  • Vsebine in izvedba: Ponovitev osnov Excela; Urejanje podatkov in grafikonov; Formule in funkcije; Vrtilne tabele / dinamične križne tabele; Posebna orodja.
 3. ZNANJE TUJEGA JEZIKA – POT DO USPEHA / OSNOVNA NEMŠČINA (40 ur)
  • Cilji: pridobiti osnovno znanje nemščine, da lahko na nivoju A1 zaposleni razumejo in znajo posredovati preproste vsakodnevne informacije in z enostavnimi jezikovnimi sredstvi tvoriti kratka osnovna sporočila v tujem jeziku.
  • Vsebine in izvedba: Na nivoju A1 se predela naslednja vsebina: števila, dnevi v tednu, meseci, datum, lastnosti osnovni deli telesa, študij in poklic, delo in prosti čas, predstavitev sebe in okolja, potek dneva, aktivnosti doma in na delovnem mestu…
 4. ZNANJE TUJEGA JEZIKA – POT DO USPEHA / NADALJEVALNA NEMŠČINA (40 ur)
  • Cilji: Nadgraditi osnovno znanje nemščine, da lahko na nivoju A2 zaposleni razumejo in znajo posredovati nekoliko zahtevnejše vsebine, pri čemer uporabljajo tudi kompleksnejše jezikovne strukture, med drugim najosnovnejše odvisne stavke.
  • Vsebine in izvedba: Na nivoju A2 se predela naslednja vsebina: Službena dejavnost, najpogostejši poslovni pogovori, ambicije in želje v poslovnem in osebnem življenju, potovanja, družina, sodobni bonton, telefonski klici, pisanje sporočil.
 
Srednja ekonomska šola Roška Ljubljana
 
 1. MOZAIK TUJEGA JEZIKA ZA KOMPETENTNO KOMUNIKACIJO S STRANKAMI – ANGLEŠČINA (40 ur)
  • Cilji: razvijanje veščin in kompetenc potrebnih za učinkovito delo in komunikacijo s strankami v tujem jeziku, urjenje bralnega in slušnega razumevanja, tematsko govorno in pisno sporočanje prilagojeno potrebam in situacijam na delovnem mestu, seznaniti se z izborom besedišča in slovničnih struktur, ki so potrebne za delo in komunikacijo s strankami v tujem jeziku v situacijah, ki izhajajo iz narave delovnih nalog.
  • Vsebine: Bralno razumevanje; Slušno razumevanje; Govorjenje; Pisno sporočanje; Besedni zaklad; Slovnične strukture
 2. GOOGLE – OKNO V SVET (40 ur)
  • Cilji: Temeljni name programa je udeležencem omogočiti, da ponovijo in nadgradijo znanje uporabe interneta in elektronske pošte ter se seznanijo s prednostmi in možnostmi računalniških programov ter aplikacij v oblaku, predstaviti Googlove storitve in udeležence naučiti, kako si organizirati svoje delo v službi in doma.
  • Vsebine: Kaj so oblačne storitve; Uporaba brskalnika Google Chrome; Googlova elektronska pošta; Google stiki; Google koledar; Google drive; Google foto.
 
Izobraževalni zavod Glotta Nova
 
 1. KAKO UČINKOVITO KOMUNICIRAMO NA DELOVNEM MESTU (40 ur)
  • Cilji: Posredovanje informacij na jasen in razumljiv način, vzpostavljanje dobrega stika in razvijanje kakovostnega medosebnega sodelovanja na delovnem mestu, nadzorovati in uravnavati svoja ter sogovornikova čustva, učinkovito posredovanje povratnega sporočila, postavljanje ciljev, doseganje stanja notranje moči za dosego želenih ciljev, prevzemanje odgovornosti za lastno počutje in delovanje, razvijanje sposobnosti večje prilagodljivosti in prožnosti v delovnem okolju
  • Vsebine in izvedba: Temeljna načela komunikacije in osnovni komunikacijski model – vsak ima svoj model sveta; Besedna in parabesedna komunikacija; Nekaj ključnih komunikacijskih veščin; Učinkovito upravljanje z lastnimi notranjimi stanji; Doseganje spremembe perspektive; Učinkovito zastavljanje in doseganje ciljev; Treningi (demonstracije, razprave, skupinsko delo, študije primerov, igranje vlog)
 2. V SLUŽBO HODIM Z VESELJEM – MOJA MOTIVACIJA NA DELOVNEM MESTU (40 ur)
  • Cilji programa so naučiti se: Kako razvijati sposobnosti samoizpraševanja za bolj učinkovito iskanje rešitev; Kako prekiniti in opustiti negativne, omejujoče in neučinkovite miselne vzorce zaradi katerih smo manj učinkoviti in bolj ranljivi in jih nadomestiti z bolj učinkovitimi; Kako okrepiti pozitivne vire v sebi in jih uporabiti, ko to želimo; Kako se pozitivno motivirati za dosego želenih ciljev; Kako krepiti skladnost s seboj in zaupanje v lastne vire; Kako razvijati prožnost pri svojem vedenju in v komunikaciji z drugimi za uspešno dosego želenih rezultatov; Kako prevzeti odgovornost za lastno delovanje; Kako razvijati želena vedenja in vplivati na kakovost lastnega življenja; Kako skrbeti za lastno psihofizično kondicijo in vzdrževati zdrav življenjski slog.
  • Vsebine: Kako izboljšati svoje poklicno okolje; Kdo sem; Kaj tvori mojo osebnost; Diltsova piramida osebnosti; Kako lahko sebi pomagam z učinkovitim samoizpraševanjem in ciljno naravnanostjo; Kako zunanje okolje vpliva na naša čustva in vedenja; Kako razvijati nova »zmagovalna« vedenja in navade; Kako vem, da vem in kako razviti nove veščine in sposobnosti; Kako krepim zaupanje v lastne vire; Kako okrepim lastno samozavest in sem skladen (v sozvočju) sam s seboj; Kako lahko ohranjam notranje ravnovesje in skrbim za dobro psihofizično stanje; Treningi (demonstracije, razprave, skupinsko delo, študije primerov, igranje vlog)
 3. REŠEVANJE KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU IN USPEŠNO TIMSKO DELO (40 ur)
  • Cilji: Jasno, strukturirano in spoštljivo komunicirati s sodelavci (etika in odnosi), vzpostaviti dober kontakt s sodelavci in podati konstruktivno povratno sporočilo, oblikovati specifične in jasne osebne (ali profesionalne) cilje, uresničevati osebne ali poslovne cilje ter motivacija za osebni razvoj in delo, sposobnosti mišljenja in delovanja, ki je usmerjeno k rešitvam, kritičnega in celostnega mišljenja in reševanja konfliktov; spoštovati drugega in konstruktivno sodelovati.
  • Vsebine in izvedba: Etična komunikacija in ustrezni osebni ali poslovni cilji; Reševanje konfliktov v organizaciji in timsko delo; Osebna vizija ali poslanstvo.
 4. KAKO ZMAGATI V ČASU SPREMEMB (40 ur)
  • Cilji: Razumeti stanje negotovosti, razvijati pripravljenost na spremembe in prožnost v delovanju, razvijati sposobnost prevzemanja odgovornosti za lastno delovanje in doseganje ciljev, uspešno se soočati z zahtevnimi situacijami, zbrati energijo v kriznih situacijah in se konstruktivno odzvati, prepoznati lastne potenciale in poglobiti razumevanje samega sebe, razvijati samozavest, zaupanje vase in občutek lastne vrednosti, razvijati pozitivne medosebne odnose in medosebno strpnost ter izboljšati učinkovitost na delovnem mestu in življenju nasploh.
  • Vsebine in izvedba: Kako zaznavam spremembe in kako se srečujem z njimi; Kako upravljam s časom in s samim seboj; Kako si lahko pomagam pri obvladovanju zahtevnih situacij; Moja pozitivna komunikacija z ostalimi v času sprememb; moja pozitivna komunikacija s samim seboj; Treningi (demonstracije, razprave, skupinsko delo, študije primerov, igranje vlog)Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.Dovoli piškotke