SPUKC SPUKC

Novica

Izplačevanje visokih sejnin in nagrad, ogromni prihodki, (ne)transparentnost poslovanja in zbiranje podpisov v podporo generalnemu direktorju – kruta realnost sindikalizma v državi

Iz javno dostopnih podatkov (AJPES) izhaja, da je imel Sindikat KC v obdobju od leta 2009 do vključno 2013 več kot 3 milijone evrov prihodkov od poslovanja oziroma bolj natančno 3.027.336 EUR. Gre za skoraj neverjeten podatek, ki prijazno nagovarjanje članov z novo obešenih plakatov znotraj največje zdravstvene ustanove v državi UKC Ljubljana, predstavi v popolnoma drugačni luči, predvsem pa odpira številna vprašanja, na katera vodstvo Sindikata KC svojim članom, kljub večkratnim zahtevam do dandanes ni oziroma noče odgovoriti. Na prošnjo nekaterih članov Sindikata KC, ki se ne strinjajo s trenutno izključevalno politiko vodstva, predvsem pa zaradi ignorance vodstva sindikata, javno objavljamo ta vprašanja s pozivom po čimprejšnji objavi odgovorov oz. pojasnil.
 
 • Iz izkaza uspeha poslovanja Sindikata KC (priloga 1 str. 2) za obdobje od 2009 do vključno 2013 je razvidno, da je bilo za stroške storitev porabljenih več kot 2 milijona evrov oziroma bolj natančno 2.105.042,00 EUR!
  • Katere so te storitve z zneski po posameznih obdobjih?
  • Kdo so izvajalci teh storitev in kdo je odobril plačilo storitev?
  • Po katerih kriterijih so bili »dobavitelji« storitev izbrani?
  • Kam se steka oziroma nalaga denar iz Blagajne vzajemne pomoči in ali je res, da se je nekaterim članom odobrilo tudi višje zneske pomoči mimo pravilnika?
  • Kje so zapisniki, ki potrjujejo transparentnost in ustreznost odločitev o odobritvi visokih plačil posameznih storitev?
 • Iz izkaza uspeha poslovanja Sindikata KC (priloga 1 str. 2) za obdobje od 2009 do vključno 2013 je razvidno, da je bilo za stroške nabave materiala porabljenih nekaj manj kot 700 tisoč evrov  oziroma bolj natančno 696.426,00 EUR!
  • Za nabavo katerega materiala z zneski po posameznih obdobjih gre?
  • Po katerih kriterijih se je odločalo od koga se bo nabavljalo material?
  • Kako je mogoče, da je bil v obeh letih 2010 in 2011 strošek nabave materiala popolnoma enak?
  • Kdo je odločal o nabavi posameznih materialnih dobrin in po katerih kriterijih?
  • Kje so zapisniki, ki potrjujejo transparentnost in ustreznost odločitev ter uporabo ustreznih kriterijev za nabavo posameznih dobrin?
 
 • Iz izkaza uspeha poslovanja Sindikata KC (priloga 1 str. 2) za obdobje od 2009 do vključno 2013 je razvidno, da je bilo za stroške dela (plače in nadomestila plač, …) porabljenih slabih 80 tisoč evrov oziroma natančneje 79.567,00?
  • Kdo je odobril zaposlitev in izplačilo ter po katerih kriterijih je bila določena višina plače?
  • Kako je mogoče, da je bil v obeh letih 2010 in 2011 porabljen do evra enak znesek za plače in nadomestilo plač?
 
 • Po pričevanju bivšega člana Sindikata KC, mu je bilo v začetku leta 2015, za 9 mesečno sodelovanje na sejah organov in vodstva sindikata v letu 2014, izplačanih za dobrih 350 EUR sejnin oziroma bolj natančno 352,49 EUR!
  • Komu in v kakšni višini so bile v letih od 2009 do 2014 izplačane sejnine za sodelovanje na sestankih organov in vodstva sindikata, ki so večinoma potekali v sklopu rednega delovnega časa znotraj zavoda UKC?
  • Komu in v kakšni višini so bile v letih od 2009 do 2014 izplačane nagrade za »posebne zasluge« za delo v sindikatu?
  • Kdo je odobril izplačila in kje so zapisniki, ki potrjujejo transparentnost odločitev in določitve višine nagrad ter sejnin!
 
 • V sklopu obdarovanja Sindikata KC za 8. marec so zgolj v nekaterih enotah člani sindikata prejeli denarne bone v višini 40 EUR.
  • Kako je mogoče, da vodstvo Sindikata KC podpira takšno razlikovanje med člani in ne poskrbi, da so vsi člani obravnavani enako, saj se članarina plačuje pod enakimi pogoji.
 
 • Po pričevanju zaposlenih v UKC Ljubljana je vidna članica vodstva Sindikata KC pred zadnjo sejo Sveta zavoda UKC javno in organizirano zbirala podpise v podporo generalnemu direktorju zavoda.
  • Kako je mogoče, da vrh tako imenovanega »največjega stanovskega sindikata« mirno gleda in podpira dejstvo, da njihova predstavnica zbira podpise v podporo delodajalcu, ki neposredno odloča o pravicah zaposlenih?
 
Če upoštevamo še dejstvo, da so predsednik sindikata in nekaj ključnih funkcionarjev na svojih položajih že več kot 20 let, potem ne moremo mimo tega, da besede z nove spletne strani Sindikata KC (citiramo): »… interesna organizacija delavcev, ki se združujejo zaradi uveljavljanja svojih pravic in interesov ter varovanja in izboljševanja svojega družbenega, ekonomskega in socialnega položaja«, zvenijo kot slaba šala!
 
Ob vsem omenjenem smo v SPUKC toliko bolj prepričani, da se vodstvo Sindikata KC ne ozira na finančno najbolj prizadete člane, ki prejemajo minimalne plače in se borijo z materialno stisko ter jim je za te ljudi bolj malo mar. To trditev podpiramo tudi z dejstvom, da je bil s strani predstavnice vodstva Sindikata KC tik pred zdajci, čeprav je bil o tej temi sprva dosežen konsenz, umaknjen podpis in s tem podpora dopisu Vladi RS, Sindikalnim centralam, Gospodarski in Obrtni zbornici (novico si lahko preberete tukaj), ki je bil objavljen na spletni strani SPUKC in s katerim se je opozorilo na vse tiste ljudi - delavce, o katerih očitno nihče v državi noče govoriti še manj pa urediti njihovega statusa. Z dopisom se je pozvalo vse odgovorne k ukrepanju, pred vsem pa zagotovitvi pogojev za ustrezno plačilo in ovrednotenje dela. Zavzemanje in borbo za pošteno in pravično plačilo delavcem za opravljeno delo, so tako v Sindikatu KC raje zamenjali s ponujanjem in propagiranjem t.i. čebelice (Blagajna vzajemne pomoči), s čimer pa delavce predvsem »vežejo nase« in skrbijo za ustrezen priliv denarnih sredstev, namesto da bi se borili za njihove plače.
 
Zato se tudi v SPUKC legitimno sprašujemo (večina naših članov je bila pred tem včlanjena v Sindikat KC), kako je Sindikat KC v vseh teh letih posloval in predvsem na kakšen način varuje interese svojih članov? Zaposleni v UKC Ljubljana dobro vemo, da je položaj delavcev znotraj UKC Ljubljana slabo urejen, zato toliko bolj čudi dejstvo, kako je mogoče da v zadnjih petih letih Sindikat KC ni bil udeležen v niti enem kolektivnem sporu proti delodajalcu na sodiščih (priloga 2), medtem ko mnogo manjši sindikati z več kot 10 X manjšimi prihodki v enakem obdobju sprožijo tudi po več  10 kolektivnih sporov? V prvih mesecih delovanja smo se v SPUKC že lotili problema reševanja nedopustnih viškov ur (povezava na novico tukaj), pri čemer se vodstvo zavoda UKC Ljubljana kljub javnemu pozivu na dopis ni niti odzvalo, zato se že pripravljamo na tožbo.
 
Ne gre pa tudi spregledati dejstva, da vodstvo zavoda UKC Ljubljana od začetka leta s SPUKC, kljub večkratnim pozivom, še ni sklenilo  pogodbe za zagotavljanje delovanja sindikata v organizaciji ter s tem sindikatu zagotovilo osnovne pogoje za delovanje (prostor, …), kar je v nasprotju s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Zdi se, kot da vodstvu UKC Ljubljana ustreza monopolni položaj Sindikata KC, saj je le-ta že večkrat pokazal svojo pasivnost pri borbi za pravice delavcev. Lahko bi celo rekli, da se skupni interes Sindikata KC in vodstva UKC Ljubljana nedvomno kaže tudi v skupni borbi proti SPUKC-u, ki si želi sprememb, kar ne ustreza vodstvu zavoda, po mnenju Sindikata KC pa »ruši enotnost« v njihovem sindikatu in odganja članstvo ter s tem posledično denar. Tudi zaradi ugotovljenega, da se je s strani vidnih članov vodstva Sindikata KC zbiralo podpise v podporo generalnemu direktorju zavoda, smo v SPUKC-u pričeli preučevati dejstvo, ali Sindikat KC res izpolnjuje vse pogoje reprezentativnega sindikata, saj očitno ni neodvisen od delodajalca in deluje z vodstvom zavoda z roko v roki, ko gre za potrebe vodstva zavoda. V kolikor se bo izkazalo, da pogoja neodvisnosti od delodajalca Sindikat KC ne izpolnjuje, bomo v SPUKC-u seveda ustrezno ukrepali.
 
In na koncu: V Sindikatu podpore UKC menimo, da želi Sindikat KC s posnemanjem idej SPUKC preprečiti izstope in čedalje večje nezadovoljstvo članstva s Sindikatom KC. Postavitev plakatov s samo-promocijo na oglasnih deskah enot v UKC Ljubljana kjer so »neznanci« predhodno strgali in uničili plakate SPUKC, je po mnenju SPUKC dejanje iz obupa, predstavitev in promocija nove spletne strani pa zgolj metanje peska v oči članstvu, ki iz dneva v dan vse bolj spoznava lažno skrb in lažne pozive k solidarnosti! 
Več kot očitno gre predvsem za pozive k solidarnosti z vrhom sindikata, ki na račun svojega članstva na netransparenten način »obrne« veliko denarja, kar nedvoumno dokazuje izkaz uspeha poslovanja Sindikata KC.Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.Dovoli piškotke