SPUKC SPUKC

Novica

Poziv članom SPUKC k podaji predloga za izplačilo višje solidarnostne pomoči zaradi epidemije Covid-19 s pojasnilom

Pozivamo vse člane SPUKC – Sindikata zdravstva Slovenije, da podajo sindikatu SPUKC predlog za izplačilo višje solidarnostne pomoči zaradi epidemije Covid-19. Višina plače pri elementarni nesreči - epidemiji ni pomembna, do višje solidarnostne pomoči pa so po našem mnenju upravičeni vsi, kot to pojasnjujemo v nadaljevanju.

Javnim uslužbencem in njihovim družinam pripada solidarnostna pomoč v skladu s 40. členom Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - KPND. Ker KPND določa rok 60 dni za podajo zahtevka za izplačilo od zmožnosti vložitve zahtevka, smo se v SPUKC odločili objaviti ta poziv, saj ne želimo, da bi naši člani zaradi zastaralnega roka izgubili možnost vložitve zahteve.
Sicer v SPUKC menimo, da zastaralni rok še ni začel teči, saj epidemija še traja, pa vseeno ne izključujemo možne razlage pristojnih organov (upoštevajoč negativne izkušnje z zadnjo razlago komisije za razlago KPJS v primeru dodelitve dodatka po 39. členu KPJS), da je rok pričel teči s prvim dnem razglasitve epidemije. Ravno zaradi možnosti take razlage in dejstva, da se pristojna ministrstva in komisija še niso dokončno izrekli o upravičenosti dodatka, želimo zahtevke za člane vložiti v določenem roku. Epidemija je bila razglašena 12. marca, rok za vložitev zahtevka se izteče 11. maja. Po 11. maju bo rok za podajo zahtevkov po tej varianti potekel in javni uslužbenci, ki ne bodo vložili zahteve za izplačilo, v primeru ugodne razlage pristojnih organov ne bodo mogli kandidirati za višjo solidarnostno pomoč.
 
Kot smo že obvestili naše člane, je Konfederacija slovenskih sindikatov - KSS, katere del je tudi SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije, naknadno pristopila k Aneksu h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), o čemer je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 20. aprila 2020 izdalo Potrdilo št. 02047-18/2005-41 o naknadnem pristopu ter kasneje tudi objavo v Uradnem listu RS. S tem so pričeli veljati tudi pravni učinki pristopa k navedenemu aneksu, pri čemer tudi za člane SPUKC veljajo tri pomembne spremembe: 
  • 20% višje jubilejne nagrade za dopolnjenih 10, 20 oz. 30 let zaposlitve v javnem sektorju,
  • 20% višji znesek izplačila solidarnostne pomoči in
  • 30% višji cenzus za solidarnostne pomoči.
 
Člani SPUKC so upravičeni do 20% višje solidarnostne pomoči (s KPND je določena višina solidarnostne pomoči, ki z 20% znaša 693,01 EUR), če zahtevek vloži SPUKC na predlog člana. SPUKC bo na podlagi predlogov članov podal zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči do 11. maja za vse člane, za katere bomo predlog prejeli do vključno 9. maja.

Zaposleni v zdravstvu, ki še niso člani SPUKC in želijo podati predlog za izplačilo, se naj pred ali vzporedno s podajanjem predloga včlanijo. Mesečna članarina v SPUKC – Sindikatu zdravstva Slovenije znaša 1 EUR na mesec in je za vse člane enaka, za dodatnih 5 EUR na mesec pa lahko pridobite pravno zaščito ARAG
Pristopna izjava se lahko skenirana pošlje na info@spukc.si ali s pošto na naslov SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, Ulica stare pravde 4, 1000 Ljubljana. Pristopno izjavo najdete na povezavi: >>PRISTOPNA IZJAVA<<, lahko pa se včlanite tudi neposredno preko spletne strani s klikom na to povezavo: >>SPLETNA VČLANITEV<<.
 
Za podajo predloga za izplačilo višje solidarnostne pomoči zaradi epidemije Covid-19 član le izpolni pripravljen predlog, vse ostalo uredimo v sindikatu, Pripravljen predlog najdete spodaj ali pa ga izberete s klikom na to >>
PREDLOG ZA IZPLAČILO VIŠJE SOLIDARNOSTNE POMOČI<<. 

 

Pojasnilo KSS / SPUKC o upravičenosti do višje solidarnostne pomoči našim članom zaradi naravne nesreče epidemije Covid-19
 
Dne 12. 3. 2020 je bila razglašena epidemija z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.
 
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti – KPND (Uradni list RS/I, št. 18/1991) v četrtem odstavku 40. člena določa, da delavcu oziroma njegovi družini pripada solidarnostna pomoč, med drugim tudi zaradi elementarne nesreče.
 
Razlaga KPND (Uradni list RS, št. 81/2000), ki je za delodajalce zavezujoča, v četrti točki določa, da je solidarnostna pomoč po 4. točki 40. člena kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti vezana na s kolektivno pogodbo določen dogodek in se izplača z namenom, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Delodajalec je dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oziroma ob izpolnitvi pogojev, določenih s 4. točko 40. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti.
 
Nazadnje je na novo uredil solidarnostno pomoč Aneks h KPND (Uradni list RS, št. 40/2012), ki v 13. členu določa, v prvem odstavku, da je delodajalec dolžan izplačati javnemu uslužbencu solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po postopku, določenem v kolektivni pogodbi, in v drugem odstavku, da v primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo (glede višine plače), ter v tretjem odstavku, da javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.
 
Aneks h KPND (Uradni list RS, št. 46/2013) v prvem odstavku 6. člena določa, da članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč. Drugi odstavek istega člena določa, da je do izplačila solidarnostne pomoči upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo (glede višine plače).

Tretji odstavek istega člena določa, da zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.
 
Predpis s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) v 2. točki prvega odstavka 8. člena določa, da je med drugim naravna nesreča množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni.
 
Menimo, da iz vsega navedenega izhaja, da vsem članom KSS / SPUKC (brez omejitve višine plače), zaposlenim v javnem sektorju, in njihovim družinam, pripada za 20% višja solidarnostna pomoč zaradi elementarne (naravne) nesreče množičnega pojava nalezljive človeške bolezni epidemije Covid-19 v višini 693.01 EUR, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji. Do višje solidarnostne pomoči je tako upravičen član SPUKC, če poda predlog SPUKC-u in na podlagi predloga SPUKC poda zahtevo za izplačilo višje solidarnostne pomoči v roku 60 dni od zmožnosti podaje zahteve. V primeru epidemije Covid-19 v roku 60 dni od razglasitve epidemije v Republiki Sloveniji 12. marca, torej do 11. maja 2020.Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.Dovoli piškotke