SPUKC SPUKC

Novica

Pojasnilo MJU in SPUKC glede zahtevkov za izplačilo višje solidarnostne pomoči

Obveščamo vas, da se je Ministrstvo za javno upravo - MJU opredelilo do naših zahtev in drugih sindikatov, kar komentiramo v nadaljevanju. Poudarjamo, da je za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti - KPND pristojna le Komisija za njeno razlago, ta pa je razlago o določbah solidarnostne pomoči sprejela že leta 2000, kateri pa stališče MJU ne sledi. MJU ne more razlagati KPND.

Ministrstvo za javno upravo je (v povezavi: MJU - Solidarnsotna pomoč) kar na petih straneh poskušalo utemeljiti, zakaj javnim uslužbencem zaradi epidemije ne pripada solidarnostna pomoč, čeprav je KPND in njena razlaga popolnoma jasna. Komisija za razlago KPND je glede tega že leta 2000 sprejela razlago (v povezavi: Razlaga komisije za KPND) v kateri je razložila, da je solidarnostna pomoč vezana na določen dogodek in se izplača, da delavec lažje premosti težave, ki niso nastale po njegovi volji ter, da je delodajalec dolžan izplačati delavcu solidarnostno pomoč v primerih oz. ob izpolnitvi pogojev določenih s 4. točko 40. člena KPND. 4. točka pa določa, da se delavcu v primeru elementarne nesreče (naravne nesreče - epidemije) izplača solidarnostna pomoč. Pogoj za izplačilo, torej v aktualni situaciji je, da je do dogodka epidemije prišlo, z dnem razglasitve epidemije 12. marca 2020 je bil pogoj izpolnjen. 60 dnevni rok za vložitev zahteve, na katerega smo opozarjali (na katerega opozarja tudi MJU na koncu mnenja) pa se je iztekel 11. maja. 

 
Mnogi javni uslužbenci in sindikati pojasnjujejo in razlagajo KPND podobno kot MJU, da mora delavec dokazovati škodo, a tega KPND ne določa. V primeru elementarnih nesreč požara, plazu, poplav ipd. je res potrebno predložiti dokaze, s katerimi pa se dokazuje, da je do dogodka prišlo. Torej se z dokazi utemeljuje obstoj oz. nastanek dogodka na premoženju delavca, ki je podlaga za izplačilo solidarnostne pomoči, nikakor pa se ne dokazuje škoda. KPND določa, da solidarnostna pomoč pripada delavcu oz. njegovi družini v primeru elementarne nesreče, po razlagi pa je solidarnostna pomoč namenjena lažji premostitvi težav, ki niso nastale po njihovi volji. 

Mnenje MJU za delodajalce ni zavezujoče, ker MJU ni pristojen za razlago KPND. Za delodajalce je zavezujoča KPND in njena Razlaga komisije za KPND. V SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije in KSS - Konfederacija slovenskih sindikatov smo prepričani, kot smo že pojasnili, da je z razglasitvijo epidemije nastopila izpolnitev pogojev za izplačilo solidarnostne pomoči. V primeru, da solidarnostna pomoč ne bo izplačana našim članom, za katere smo podali zahtevo za izplačilo, bomo na delovnem sodišču v kolektivnem sporu dokazali naše trdno prepričanje o dolžnem izplačilu solidarnostne pomoči našim članom, kot je to KSS že dokazala za regres za leto 2012 in izplačilo plačnih nesorazmerij.


Naj še dodamo, da je SPUKC za člane mnogim delodajalcem 11. maja (kasneje tudi 18. maja 2020) podal zahteve za izplačilo višje solidarnosten pomoči zaradi epidemije Covid-19. Mnogi delodajalci (ne vsi) so se odzvali s pozivi k dopolnjevanju vlog in dokazovanju nastale škode. Člane SPUKC obveščamo, da na pozive ni potrebno odgovarjati iz razlogov, kot smo že pojasnili zgoraj!

S potekom obravnave zahtevkov vas bomo obveščali.


Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.Dovoli piškotke