SPUKC SPUKC

Pravna zaščita

ARAG

Predstavitev zavarovanja pravne zaščite
za člane SPUKC zgolj 8 EUR na mesec skupaj s članarino 

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in izvensodnih postopkov oziroma povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo plačala naslednje stroške:
 • odvetniški stroški
 • stroški izvedencev oz. izvedeniških mnenj, ki jih naroči sodišče
 • stroški prič ter stroški sodnih tolmačev
 • dodatni materialni stroški (fotokopiranje na sodišču ipd.)
 • sodni stroški oziroma sodne takse oziroma sodna povprečnina
 • zagotovitev pologa varščine do 100.000 EUR
 • potni stroški na sojenje v tujini
 • stroški izvensodnih poravnav, mediacij
 • s sodbo naloženi stroški nasprotne strani!


Članom SPUKC zagotavljamo

1. 
Dva ustna pravna nasveta pri odvetniku na leto 
ARAG članom SPUKC omogoča osebni posvet pri kontaktnem odvetniku, v trajanju pol ure, ne glede na vrsto vprašanja, ki ga ima.
2. Splošna odškodninska pravna zaščita – zasebno in poklicno področje
ARAG krije stroške sodnega ali izvensodnega postopka, ko član SPUKC uveljavlja – zahteva odškodnino od osebe, ki mu je škodo povzročila .
3. Pravna zaščita voznika – službena vožnja (REŠEVALEC, KURIR-VOZNIK,...)
ARAG krije sodne in odvetniške stroške za postopke, kjer so člani SPUKC udeleženi, ko upravljajo s službenimi vozili.
ARAG zagotovi odvetnika v zastopanju v sporih pri prometnih nesrečah, kakor tudi zastopane in pomoč odvetnika pri prometnih prekrških, za katere je zagrožena kazen 250€ in vsaj 3 kazenske točke.
4. Pravna zašita na delovno pravnem področju
ARAG članom SPUKC nudi pomoč pri sporih z delodajalcem, kot so spori zaradi mobinga, neizplačanih plač ali prispevkov, neizplačanega regresa, neupravičenih premestitev ali izrednih odpovedi.
5. Pravna zaščita na socialnem področju
ARAG zagotovi in plača odvetnika in vse pripadajoče stroške, ko se člani SPUKC znajdejo v sporih z:
 • ZPIZ zaradi težav pri usklajevanju plačanih prispevkov
 • ZZZS zaradi neplačila stroškov zdravljenja
 • Zavodom za zaposlovanje glede pravice in višine nadomestil
6. Splošna kazenska pravna zaščita – zasebno in poklicno področje
Član SPUKC se je znašel v procesu kazenske ovadbe zaradi nenaklepnega dejanja. Proti njemu je uvedena preiskava, v kateri mu ARAG zagotovi zastopanje odvetnika pri obrambi že v fazi zaslišanja, kot tudi v morebitnem nadaljevanju pred okrožnim državnim tožilstvom

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

Do katere višine krije ARAG stroške postopkov?
Zavarovalnica ARAG krije stroške do višine 100.000 EUR po posameznem primeru - sporu.

Ali mora član SPUKC v primeru pravde plačati kaj sam?
Stroške postopka so v celoti krite s strani ARAG-a, članu ni potrebno plačati nobenih stroškov – ni samopridržaja.

Kdaj prične veljati zavarovanje pravne zaščite?
Zavarovanje prične veljati s 1. naslednjega meseca, po podpisu pristopne izjave SPUKC - Sindikata zdravstva Slovenije najkasneje do 25. v tekočem mesecu in plačilu članarine do tega datuma.

Kako lahko član SPUKC koristi zavarovanje pravne zaščite?
Svetujemo vam, da se obrnete na ARAG-ov škodni oddelek (01 236 41 85 ali 84). Po kratkem razgovoru, v katerem boste pravniku orisali problem, vam bo le-ta svetoval na katerega odvetnika naj se obrnete.

Kaj je čakalna doba?
Čakalna doba je čas od sklenitve zavarovanja in začetka zavarovanja do izteka le-te. V tem času član ne more uveljavljati zavarovalnega kritja za posamezna kritja ravne zaščite kot so navedena:
• 3 mesece: Pravna zaščita na področju delovnega prava in socialnih zavarovanj

Prijava škodnega dogodka – kako uporabiti zavarovanje pravne zaščite?
Za razliko od drugih vrst zavarovanj, pri zavarovanju pravne zaščite, članu SPUKC samemu ni potrebno prijaviti škodnega dogodka. Prijavo škodnega dogodka namesto njega opravi kontaktni odvetnik, pri kateremu se član oglasi na posvetu, ki ga tudi plača ARAG.
1. Član SPUKC pokliče pravno službo ARAG SE na telefon +386 (0) 1 236 41 84 ali 85.
2. Pravniku na ARAG-u na kratko opiše svoj problem.
3. Pravnik ARAG-a mu svetuje vsaj dva kontaktna odvetnika v okolju kjer živi in sta najprimernejša za reševanje nastalega problema.
4. Član SPUKC izbere odvetnika, ga pokliče, ter se z njim dogovori za sestanek.
5. Na sestanek se član pripravi in s seboj prinese vso dokumentacijo vezano na primer. Pri odvetniku se izkaže s člansko izkaznico ali potrdilom, ki ga izda SPUKC.
6. Po sestanku odvetnik obvesti ARAG – prijavi škodni primer in kratko opiše nastali problem, ki je lahko:
 • pravno svetovanje z namenom, da si član pridobi pravno mnenje – v tem primeru je z obiskom odvetnika dogodek zaključen!
 • prvi korak v zaščiti pravnih interesov člana - v tem primeru ARAG v nekaj dneh pisno obvesti:člana SPUKC in odvetnika o prevzemu kritja.
zatem...

7. se član ponovno dogovori z odvetnikom za sestanek in z vso dokumentacijo pride na ta sestanek.
8. Šele zatem član SPUKC podpiše pooblastilo odvetniku za zastopanje!

Skupni strošek članarine in pravne zaščite: 8 EUR / mesec
NOVO - Člani SPUKC lahko razširijo zavarovanje pravne zaščite tudi na svoje družinske člane po ugodni ceni!!!
Izberite svoj paket, kliknite tukaj >>>Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.Dovoli piškotke